7اشتباه که گیربکس را نابود میکند

7اشتباه که گیربکس را نابود میکند

اشتباه رانندگی با خودروهای گیربکس دستی

1-استراحت دادن دست بر روی دسته دنده

2-توقف خودرو پشت چراغ قرمز بدون خلاص کردن

3-ترمزگیری و شروع به حرکت ناگهانی

4-استفاده از دنده‌ها برای کاهش سرعت

5-استفاده از نیم کلاچ برای توقف در سربالایی‌ها

6-گرفتن طولانی مدت ترمز در سرپایینی‌ها

7-عدم تعویض به موقع دنده