نشانه‌ های خرابی کمک فنر

نشانه‌ های خرابی کمک فنر

کمک فنرها از قطعات مصرفی خودرو هستند و بهتر است بعد از هر ۸۰ هزار کیلومتر تعویض شوند.

در واقع هر گونه تغییر شکل در کمک فنر ها نشان دهنده یک آسیب است.

خرابی های کمک فنر

1-تغییر شکل ناشی از تصادف یا ضربه و افتادگی در محل فنرها میتواند نشان دهنده نقص در آن باشد.
2-اگر روی کمک فنرها روغن وجود داشته باشد نشان دهنده نشتی روغن است.

 

3-خودرو در سطح ناهموار نباید به طور غیر طبیعی بالا و پایین شود و اگر خودرو در سطح ناهوار حالت فنری و سر و صدا داشته باشد نشان دهنده اشکال در کمک فنرهاست و باید بررسی شود.

4-اگر هنگام ترمز کردن، خودرو حالت شیرجه داشته باشد باید کمک فنرها مورد بررسی قرار گیرد.

5-اگر خودرو در پیچ‌ها زیاد بپیچد و کنترل آن دشوار شود به احتمال زیاد ایرادی در کمک فنرها وجود دارد.

6-ساییده شدن لاستیک‌ها نیز می‌تواند یکی از دلایل نقص در کمک فنرها یا سیستم تعلیق خودرو باشد.

7-اگر چرخ‌ها در جاده حالت لرزشی یا همان رقص داشته باشند احتمالا به دلیل فرسودگی فنرها است و باید تعویض شوند.