قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )

قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )

قبل از توقف کامل خودرو، حالت P (پارک) را درگیر نکنید

گیر کردن دنده در وضعیت P عمومیت ندارد مگر در صورت بی احتیاطی راننده که این مساله رخ می‌دهد. در مکانیسم دنده پارک، یک مانع مکانیکی وجود دارد که مانع از چرخیدن مجموعه دنده می ‌گردد. در واقع این مانع را می‌توان به عنوان یک عامل کمکی در کنار ترمز دستی در نظر گرفت.

 

این موضوع زمانی بروز می‌کند که از دنده پارک (وضعیت P) برای متوقف کردن خودرو به ‌ویژه در مسیرهای شیب ‌دار استفاده شود که در این حالت احتمال گیر کردن دنده وجود دارد. در واقع در حین حرکت با قرار دادن اهرم شیفتر در حالت P، گیربکس فشار زیادی را متحمل می‌شود و نمی ‌تواند به وضعیت خلاص باز گردد.

 

 

قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )

 

توصیه می ‌شود در خودروهای دنده اتوماتیک و به ویژه در هنگام توقف در مسیرهای شیب‌ دار، راننده پس از توقف کامل ابتدا با ترمزدستی خودرو را متوقف کند و بعد با توقفی کوتاه در وضعیت N، وضعیت P را در گیربکس انتخاب کند. در این حالت ممکن است در حالی که ترمزدستی بالا است، در وضعیت N خودرو اندکی حرکت کند و بعد متوقف شود و به این ترتیب وقتی به وضعیت P می ‌رسیم، خودرو کاملا متوقف شده است.

قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )

 

در واقع وضعیت P تنها به عنوان سیستم پشتیبان ترمزدستی عمل می‌‌کند تا در صورت بروز مشکل و یا ضعف در ترمزدستی، بتواند مانع از حرکت خودرو شود.

در اصل مکانیسم گیربکس‌های اتوماتیک در حالت پارک (P) به گونه ای طراحی شده که به شما اجازه‌ ی انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت را نمی‌‌دهند. زیرا یک حسگر سرعت در این مکانیسم گنجانده‌ شده است که مانع درگیر شدن مکانیسم پارک می‌‌شود.

 

شیوه کارکرد این سیستم به‌ صورت قفل نمودن یک چرخ‌ دنده توسط پین پارک است.

با قفل شدن چرخ‌ دنده، چرخش گیربکس متوقف‌ شده و مانع حرکت اتومبیل می‌‌گردد که با این وجود در صورت عدم توقف کامل و انتخاب حالت P، احتمال خرابی پین و آسیب جدی به مکانیسم پارک گیربکس وجود خواهد داشت. از این رو توصیه می‌شود که ابتدا با استفاده از پدال ترمز خودروی خود را متوقف نموده و سپس با استفاده از اهرم شیفتر حالت P را انتخاب نمایید.

قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )شایان ذکر است این مشکل غیر‌قابل ‌حل نیست و در واقع برخی از خودروسازان دکمه‌ ای در کنار اهرم تعویض دنده تعبیه کرده ‌اند که با فشردن آن، حتی در صورت گیر کردن دنده در حالت P، دنده آزاد خواهد شد.