خودت تشخیص بده لنت ترمز تموم شده

خودت تشخیص بده لنت ترمز تموم شده

صدای عجیب ترمز:

این صدارو جدی بگیرید  لنت ترمز یک صفحه ی فلزی دارد که قبل از تمام شدن لنت به شما هشدار میدهد صدای عجیب ترمز نتیجه ی برخورد قطعه فلزی باروتور است در صورتی که لنت تعویض نشود روتور هم آسیب میبیند

کشیدن فرمان در زمان ترمز

اگر در زمان ترمز، فرمان خودرو به یک سمت می‌کشد، احتمالا نیاز به تعویض لنت دارید.

البته ممکن است خرابی کالیپرها نیز عامل این موضوع باشد.

سوت کشیدن یا خرخر کردن

وقتی صدای سوت یا خرخر از لنت‌ها بلند شد، به این معناست که باید لنت‌هایتان را تعویض کنید.

اگر صدای خرخر شنیدید، احتمالا لنت‌ها به طور کلی تمام شده‌اند و با هر ترمز، به دیسک‌های ترمز آسیب می‌زنید.

لرزش پدال

اگر در هنگام ترمز‌گیری پدال ترمز زیر پایتان شروع به لرزش می‌کند، احتمالا لنت‌هایتان را با فشار زیاد سوزانده‌اید و باید تعویض شوند.