هواگیری رادیاتور خودرو

هواگیری رادیاتور خودرو
Car radiator system Maintenance of opening the radiator cap Car cooling system.

زمان هواگیری رادیاتور خودرو

خودرویی که جوش آورده و آب و ضد یخ آن خارج شده نیاز به هواگیری دارد.

بعد از جوش آوردن خودرو این تصور که با پر کردن مخزن رادیاتور، مشکل حل می‌شود اشتباه است

و اگر رادیاتور هواگیری نشود خودرو دوباره جوش می‌آورد.

البته نیاز رادیاتور به هواگیری با نشانه‌های زیر را به دنبال دارد.

1-بالا رفتن آمپر و داغ شدن بیش از حد موتور

2-نشتی آب از در رادیاتور

3-نشت آب از قیمت زیرین خودرو

اگر این نشانه‌ها را در خودرو مشاهده کردید نسبت به هواگیری رادیاتور اقدام کنید تا به موتور خودرو آسیبی وارد نشود.

نحوه صحیح هواگیری رادیاتور

1-موتور خودرو باید خاموش و سرد باشد تا آب موجود در لوله‌ها موجب سوختگی نشود.

2-پیچ خروجی هوا را پیدا کنید (برای پیدا کردن این پیچ باید به مسیر لوله‌های بین رادیاتور و موتور را بررسی کنید)

3-خودرو را روشن کنید و قبل از اینکه موتور به دمای بالا برسد، پیچ خروجی هوا را باز کنید

4-آب جوشیده سرد (آب معمولی دارای املاح است و سبب وجود رسوبات در رادیاتور می‌شود، این یکی از اشتباهات رایج در نگهدای خودرو است) و یا مایع خنک کننده را داخل آب رادیاتور بریزید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که آب به صورت یک دست و بدون صدا از پیچ خروجی خارج شود.

5-تا زمانی که آب مقطع باشد و با صدا از پیچ خروجی خارج شود باید ریختن آب داخل رادیاتور را ادامه دهید تا آب خروجی از پیچ با نظم و یک دست از پیچ هواگیری خارج شوند.

6-پس از اینکه مطمئن شدید آب خروجی یک دست شده و هوایی در آن موجود نیست پیچ‌های رادیاتور را به صورت صحیح ببندید