نکته فنی درمورد خرابی استپر

نکته فنی درمورد خرابی استپر

اگر با فشار دادن پدال ترمز خودرو خاموش میشود و یا در حین رانندگی وقتی قصد تعویض دنده را دارید و با فشار دادن کلاچ، خودرو خاموش میشود و بعد از خاموش شدن با اولین استارت روشن میشود، این علائم نشان دهنده خرابی “استپر” است.

استپر خودرو وظیفه دارد وقتی شما پدال گاز را رها میکنید، دور موتور را زیر عدد یک بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ نگه دارد.

 علائم خرابی استپر:

1-در هنگام رانندگی با فشار دادن پدال ترمز و ایستادن خودرو، موتور خودرو خاموش میشود.

2- گاز خوردن بی مورد خودرو در حالت درجا مخصوصا زمانی که پدال کلاچ را فشار میدهید و یا وقتی که درجا می ایستید.

3- خاموش شدن ناگهانی خودرو هنگام فشردن پدال کلاچ و یا زمان تعویض دنده!

4-خاموش شدن خودرو زمانی که خودرو سرد است مخصوصا اول صبح در حالت ساسات

5- گاز خوردن خودرو هنگام تعویض دنده و هنگام روشن کردن کولر خودرو