علائم خرابی مبدل کاتالیست خودرو

علائم خرابی مبدل کاتالیست خودرو

مردود شدن خودرو در تست آلایندگی

کاهش شتاب گیری ماشین

نقص عملکرد موتور ماشین

کاهش توان موتور

کاهش قدرت موتور

احتراق ناقص داخل موتور

کاهش توان اگزوز

افزایش انتشار آلاینده ها

انتشار بوی نامطبوع

روشن شدن چراغ چک

افزایش مصرف سوخت

بد استارت خوردن ماشین

بد کار کردن موتور در حالت درجا

کاهش دمای مبدل کاتالیستی

سر و صدای شبیه سنگ ریزه در مبدل کاتالیست