شرایط و خدمات امداد خودرو

شرایط و خدمات امداد خودرو

شرایط امداد خودرو

مهمترین شرایطی که امداد خودرو دارد پیگیریهای سریع و دسترسی راحت به آن ، تعمیرکاران خبره در طی شبانه روز، تعرفه های خوب ، تجهیزات کامل و پاسخگوی سریع است تا به شما عزیزان خدمات کاملی دهند.

ابزارهای کارآمدی نیاز هست تا به تعمیر خودرو بپردازیم و مانند قبل برای تعمیرات خودرو ابزار آلات خاصی نیاز نبود نیست زیرا خودروها از لحاظ ابزار و غیره پیشرفت کرده اند .

برای تشخیص درست خرابی و نقص های خودرو نیاز به ابزارهای بروز است بهترین تعمیرکاران نیز بدون داشتن این تجهیزات نمیتوانند علل خرابی خودرو زا متوجه شوند.

شرکت امداد خودرو آرتا امداد با استفاده از بهترین تجهیزات میتواند به سرعت علت خرابی در بخش هایی مختلف خودرو را متوجه شود.

خرابی هایی چون :تعمیر برق خودرو ، تعمیرموتور خودرو ، تعمیر و تعویض قطعات خودرو و . . . را در کمترین زمان تشخیص داده و تعمیر میکنند.

خدمات امداد خودرو چیست :

1. باتری کمکی
2.سوخت رسانی
3.پنچرگیری
4.تعویض زاپاس
5.حمل در محل
6.حمل به نزدیکترین مکانیکی
7.تعویض روغن
8.تعویض تسمه دینام
9.رفع عیوب سیستم سوخت رسانی
10.رفع عیوب سیستم برق رسانی