زمان تعویض اقلام مصرفی خودرو

ضدیخ                               باید مرتب بازبینی شود هر2 سال یکبار تعویض شود

واشر سرسیلندر                  بین80تا100هزار کیلومترکارکرد

استپرموتور                        بین30تا 50هزار کیلومتر کارکرد

روغن گیربکس                  بین80تا100 هزار کیلومترکار کرد

فیلتر بنزین                      بین10تا 20هزار کیلومتر کارکرد

تسمه تایم                       بین 60تا80 هزارکیلومتر کارکرد

تسمه دینام                     بین 60تا 80هزارکیلومتر کارکرد

لاستیک                          بین 60تا100هزار کیلومتر

گاز کولر                          بین 2تا 4 سال

صفحه کلاچ                    بین 60تا 80 هزاز کیلومتر کارکرد

سنسور اکسیژن              هر50 هزار کیلومتر

شمع                             بین 50تا100هزار کیلومتر