روش کاهش استهلاک خودرو

روش کاهش استهلاک خودرو

کاهش استهلاک  خودرو

با بالا رفتن قیمت لوازم و اقلام مصرفی خودرو و بالاتر رفتن هرروزه قیمت این لوازم  یکی از راه های کاهش هزینه های تمام شده برای خانواده ها، کاهش استهلاک خودرو می باشد.
برای اینکه هزینه های ناشی از استهلاک خودرو را کاهش دهیم و در نتیجه عمر مفید لوازم مصرفی و به طور کلی خودروی خود را افزایش دهیم، یک سری راهکارها و استانداردها وجود دارد که به آن ها اشاره میکنیم

تعویض دنده به دنده عقب هنگامی که ایست کامل نکرده اید

با این کار شما گیربکس خود را چندین سال زودتر فرسوده می کنید. هنگامی که خودرو هنوز در حال حرکت است، اگر تعویض دنده به دنده عقب را انجام دهید، فشار زیادی به گیربکس خودرو وارد می کنید و گاهی صدایی مانند درگیر شدن چرخ دنده به یکدیگر می شنوید که اصلا نشانه خوبی نیست.

استفاده نکردن از ترمز دستی در جاده های شیب دار

برخی از رانندگان به جای استفاده از ترمز دستی خودرو را در دنده قرار می دهند و خاموش می کنند. درست است که خودرو
می ایستد اما فشار بسیار زیادی به گیربکس خودرو وارد می شود. بهتر است ابتدا ترمز دستی را بکشید سپس در دنده قرار دهید

رانندگی با باک تقریبا خالی

جدا از بحث هایی که در رابطه با ورود رسوبات بنزین در صورت تقریبا خالی شدن باک مطرح می شود ، هنگامی که سطح بنزین در باک بسیار کم شود، این امر موجب افزایش دمای پمپ بنزین خودرو و کاهش عمر آن می شود. چون بنزین است که موجب خنک شدن پمپ بنزین می شود.

ترمز کردن طولانی در مسیرهای سرپایینی

هنگامی که در حال حرکت در مسیرهای سرپایینی طولانی هستید شاید مطمئن ترین راه ترمز کردن دائم باشد اما باید دنده را سنگین کنید تا از دو روش ترمز موتور و ترمز گیری استفاده کنید. ترمز دائمی موجب می شود تا لنت ترمز شما زودتر تمام شود. رعایت همین نکات می تواند در بلند مدت تاثیرات مثبتی بر عمر خودرو شما داشته باشد، پس باید کمی بیشتر به عادت های رانندگی خود توجه کنیم.