7اشتباه که گیربکس را نابود میکند

اشتباه رانندگی با خودروهای گیربکس دستی 1-استراحت دادن دست بر روی دسته دنده 2-توقف خودرو پشت چراغ قرمز بدون خلاص کردن 3-ترمزگیری و شروع به حرکت ناگهانی 4-استفاده از دنده‌ها برای کاهش سرعت 5-استفاده از نیم کلاچ برای توقف در سربالایی‌ها 6-گرفتن طولانی مدت ترمز در سرپایینی‌ها 7-عدم تعویض به موقع دنده