خودروبر و امدادخودروی بیرجند

بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان در شرق ایران است. این شهر در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۰۳٬۶۳۶ نفر جمعیت دارد.و از شهرهای بزرگ ایران است.خیابان های مهم شهر، جمهوری اسلامی ،معلم، مدرس، طالقانی، غفاری و توحید هستند. بیرجند نخستین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله این شهر… ادامه خواندن خودروبر و امدادخودروی بیرجند