گرم نکردن بخاری خودرو در زمستان

عدم وجود خنک کننده کافی حرارت بخاری از گرمای مایعی که در سیستم خنک کننده در حال گردش است تأمین می شود. در صورتی که مقدار مایع خنک کننده به میزان کافی نباشد گرمای بخاری تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. پس از روشن شدن موتور دقایقی طول می کشد تا موتور و بخاری… ادامه خواندن گرم نکردن بخاری خودرو در زمستان