قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )

قبل از توقف کامل خودرو، حالت P (پارک) را درگیر نکنید گیر کردن دنده در وضعیت P عمومیت ندارد مگر در صورت بی احتیاطی راننده که این مساله رخ می‌دهد. در مکانیسم دنده پارک، یک مانع مکانیکی وجود دارد که مانع از چرخیدن مجموعه دنده می ‌گردد. در واقع این مانع را می‌توان به عنوان… ادامه خواندن قفل شدن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P )