نکات مهم در رابطه با نگهداری خودرو

1. ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید. 2. در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتری خودداری کنید. 3. با روشن شدن چراغ استپ ، خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.… ادامه خواندن نکات مهم در رابطه با نگهداری خودرو