نگهداری تجهیزات زمستانی خودرو

حتی یک گاراژ یا سوله گرم نشده گزینه بهتری نسبت به فضای باز  است. تجمع برف یا یخ را تمیز کنید. اگر تجهیزات زمستانی در بیرون ذخیره یا استفاده شود، یخ و برف می تواند در اطراف جعبه دنده ها و کلاچ ها جمع شود و باعث می شود تجهیزات شما سخت تر از آنچه… ادامه خواندن نگهداری تجهیزات زمستانی خودرو