نشت های کوچک مشکلات بزرگ

هنگام رانندگی در صبح، نقطه‌ای زیر وسیله نقلیه خود می‌بینید؟ آن چکه‌ها و نشتی‌های کوچکی که ممکن است در زمستان مورد توجه قرار نگرفته باشند، می‌توانند «ناگهان» در بهار ظاهر شوند. آنها را نادیده نگیرید. آنها می توانند خطر و نشانه ای از مشکل باشند. انواع رایج نشت و چکه: صورتی، نارنجی یا سبز: ممکن… ادامه خواندن نشت های کوچک مشکلات بزرگ