علت قفل کردن ترمز

نرم بودن بیش از حد نرمال پدال ترمز اگر در سیستم ترمز، هوا وجود داشته باشد این حالت به وجود می آید. وجود هوا در سیستم ترمز چند دلیل می تواند داشته باشد از جمله : سطح روغن ترمز پایین باشد، قسمتی از سیستم ترمز سوراخ شده باشد، لوله انتقال روغن ترمز متورم شده باشد.… ادامه خواندن علت قفل کردن ترمز