هواگیری رادیاتور خودرو

Car radiator system Maintenance of opening the radiator cap Car cooling system.
زمان هواگیری رادیاتور خودرو خودرویی که جوش آورده و آب و ضد یخ آن خارج شده نیاز به هواگیری دارد. بعد از جوش آوردن خودرو این تصور که با پر کردن مخزن رادیاتور، مشکل حل می‌شود اشتباه است و اگر رادیاتور هواگیری نشود خودرو دوباره جوش می‌آورد. البته نیاز رادیاتور به هواگیری با نشانه‌های زیر… ادامه خواندن هواگیری رادیاتور خودرو