تمیز کردن صفحه پمپ سوخت با دستان خود

در ارتباط با کیفیت شناخته شده سوخت در پمپ بنزین های داخلی ، تغییر فیلترهای سوخت بیشتر ، تغییر یا تمیز کردن مش پمپ سوخت کاری الزامی است . صرف نظر از میزان فیلترهای با کیفیت بالا که ماشین خود را مجهز می کنید ، آنها واقعاً بنزین و گازوئیل را از خاک و گرد… ادامه خواندن تمیز کردن صفحه پمپ سوخت با دستان خود