خودت تشخیص بده لنت ترمز تموم شده

صدای عجیب ترمز: این صدارو جدی بگیرید  لنت ترمز یک صفحه ی فلزی دارد که قبل از تمام شدن لنت به شما هشدار میدهد صدای عجیب ترمز نتیجه ی برخورد قطعه فلزی باروتور است در صورتی که لنت تعویض نشود روتور هم آسیب میبیند کشیدن فرمان در زمان ترمز اگر در زمان ترمز، فرمان خودرو… ادامه خواندن خودت تشخیص بده لنت ترمز تموم شده