زمان تعویض اقلام مصرفی خودرو

ضدیخ                               باید مرتب بازبینی شود هر2 سال یکبار تعویض شود واشر سرسیلندر                  بین80تا100هزار کیلومترکارکرد استپرموتور                        بین30تا 50هزار کیلومتر کارکرد روغن گیربکس   … ادامه خواندن زمان تعویض اقلام مصرفی خودرو