علایم خرابی شمع های خودرو!!!

1) ماشین شما یک استارت خشن است. به طور کلی ، ما خودروهایی را که در شروع به کار باتری مشکل دارند مقصر می دانیم ، که قابل درک است. با این حال ، شمع های فرسوده می توانند به همین سادگی مقصر باشند. اگر جرقه ای تولید نشود ، احتراق رخ نمی دهد و… ادامه خواندن علایم خرابی شمع های خودرو!!!