روش تشخیص عدم استارت خوردن درخودرو

اگر خودروی شما روشن نمی شود معمولاً در اثر خالی شدن باتری یا خالی شدن کابل ، خرابی یا خوردگی کابل های اتصال ، خرابی دینام یا مشکل در استارت ایجاد می شود. تعیین اینکه آیا با مشکل  باتری یا دینام سروکار دارید ، دشوار است. در اینجا  میفهمیم مقصر کدام است؟ علائم بد باتری… ادامه خواندن روش تشخیص عدم استارت خوردن درخودرو