موتور خودرو چقدر عمر می کند؟

موتور خودرو یک موتور بنزینی که از آن به درستی حفاظت شده است حدوده ٣٠٠ هزار مایل عمر می کند. یک موتور دیزلی حتی می تواند بیشتر از این عمر کند چیزی حدود ٥٠٠ هزار مایل.   مسائل مربوط به نگه داری خودرو  که بر طول عمر موتور خودرو اثر می گذارد. ١-استفاده از روغن… ادامه خواندن موتور خودرو چقدر عمر می کند؟