خودروبر وامداد خودرو پردیس

خودروبر پردیس تمامی خدمات امدادی و حمل خودرو سیار را برای تمام خودروهای داخلی و خارجی را انجام می دهد. از اهداف اصلی امدادخودرو پردیس ارائه خدمات سریع و با کیفیت می باشد. خدمات حمل خودرو نرجه شامل یدک کش پردیس ، خودروبر پردیس ، کفی پردیس ، مکانیک سیار پردیس ، بنزین سیار پردیس… ادامه خواندن خودروبر وامداد خودرو پردیس