دلیل اصلی کاهش شتاب خودرو

1 فرسودگی سوپاپ‌ها فرسودگی سوپاپ‌ها در در مرحله تراکم مشکل ساز خواهد بود زیرا سوپاپ‌ها به راحتی نمی‌شینند و درزبندی نمی‌کنند. در این حال پس از بالا آمدن پیستون، مخلوط سوخت و هوا به مجرای تخلیه رانده می‌شود و قدرت انفجار را کم می‌کند. 2 . اشکال در پمپ بنزین سوختن پمپ بنزین یا معیوب… ادامه خواندن دلیل اصلی کاهش شتاب خودرو