چک لیست بررسی سلامت فنی ماشین

لاستیک های خودرو در صورتی که فشار باد لاستیک های خودرو شما تنظیم نباشد مشکلات بسیار زیادی برای شما در فرمان پذیری و ترمز گیری ایجاد می کنند که ممکن است خطرات زیادی را به وجود بیاورد. وضعیت عاج لاستیک ها باید به صورت مداوم بررسی شود و در صورتی که سطح آن ها دچار… ادامه خواندن چک لیست بررسی سلامت فنی ماشین