سلامتی سیستم جلوبندی خودرو

خرابی سیستم جلوبندی ۱- سواری خشک و خشن خودرو در صورت خرابی سیستم تعلیق، سواری خشک‌تر شده و تمامی برجستگی‌ های جاده را به اتاقک خودرو منتقل می‌گردد ۲- کشیده شدن خودرو در پیچ‌ها برخلاف فرمان راننده اگر هنگام پیچیدن احساس کردید که وسیله نقلیه برخلاف فرمان شما عمل می‌کند، دلیل این امر به‌ احتمال‌… ادامه خواندن سلامتی سیستم جلوبندی خودرو