ریست کردن دریچه گاز

ریست کردن برای بر طرف کردن برخی از مشکلات سیستم سوخت رسانی(دریچه گاز ) و ECU توصیه می شود هر هفته عمل restart را به شکل زیر انجام دهید سویچ را باز کنید 10ثانیه بعد ببندید 10ثانیه بعد باز کنید 10ثانیه بعد ببندین ۱۰ثانیه بعد باز کنید و یکبار پدال گاز را تا انتها فشار… ادامه خواندن ریست کردن دریچه گاز