دلایل روغن سوزی خودرو

روغن سوزی ؟ زمانی که روغن موتور به همراه سوخت می‌سوزد و سطح آن مرتب پایین و پایین‌تر می‌آید، روغن‌سوزی رخ می‌دهد این اتفاق بیشتر در خودروهای فرسوده رخ می‌دهدکه مدت‌هاست در حال کارکردن هستند و مسافت‌های زیادی را طی کرده‌اند. روغن‌سوزی همان سوختن روغن ‌موتور خودروست.اما این‌طور نیست که سوختن روغن موتور را در… ادامه خواندن دلایل روغن سوزی خودرو