خودروبر و امداد خودرو شاهد شهر

امدادخودرو شاهد شهر در بعضی از شرایط زمانی که با خودرویمان در حال حرکت به مقصدی یا مسافرتی هستیم ، خودروی ما دچار نقص فنی میشود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است. و یا به دلیل نبودن امکانات و تجهیزات مخصوص قادر به راه اندازی مجدد خودرو و تعمیر آن… ادامه خواندن خودروبر و امداد خودرو شاهد شهر