خودروبر و امدادخودروی رودبار – 09190105066

اين شهر از شهرهای كوهپايه ای گيلان است و بر دامنه كوههای البرز و تالش ، در كناره رودخانه سفيد رود و در امتداد باغهای انبوه زيتون قرار دارد. اين موقعيت جغرافيايی منظره زيبايی را از تركيب شهر سازی و طبيعت بوجود آورده است. اين شهر يك شهر ميان راهی و عبوری است. به همين… ادامه خواندن خودروبر و امدادخودروی رودبار – 09190105066