خودروبر و امداد خودرو دشتستان

شهرستان دشتستان با وسعت 6366 کیلومتر مربع دارای 6 بخش ، 9 شهر و 184 روستا ، آبادی بزرگترین شهرستان استان به لحاظ وسعت و با 252 هزارنفر ، دومین شهرستان از جهت جمعیت در بین شهرستانهای استان بوشهر محسوب می گردد . سابقه تمدن: سابقه تمدن دشتستان به بیش از دو هزار و پانصد… ادامه خواندن خودروبر و امداد خودرو دشتستان