خودروبر و امدادخودروی تربت جام

تُربَتِ جام مرکز شهرستان تربت جام یکی از شهرستان‌های استان کهن خراسان رضوی است که اکنون هم‌مرز با افغانستان است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام یکی از مکان‌های تاریخی است که در این شهر قرار دارد. تربت جام قطب تولید محصولات کشاورزی در شرق ایران است.به گونه‌ای که بیشترین جمعیت افراد شاغل… ادامه خواندن خودروبر و امدادخودروی تربت جام