خودروبر و امدادخودرو سجاس

امداد خودرو سجاس  تمامی خدمات امدادی و حمل خودرو سیار را برای تمام خودروهای داخلی و خارجی را انجام می دهد. از اهداف اصلی امدادخودرو سجاس  ارائه خدمات سریع و با کیفیت می باشد. خدمات حمل خودرو سجاس شامل یدک کش سجاس ، خودروبر سجاس ، خودروبر کفی سجاس ، مکانیک سیار سجاس ،  بنزین… ادامه خواندن خودروبر و امدادخودرو سجاس