خودروبرو امداد خودرو آباده

آباده شهري است در استان فارس که در شمالي ترين نقطه استان فارس قرار دارد. صنایع دستی منبت کاری آباده شهرت جهانی دارد و نمونه‌های آن در موزه‌های جهان به عنوان بهترین اثرهای هنری نگهداری می‌شود. منبت کاری‌های کاخ مرمر، به دست هنرمندان این شهر، همچون استاد احمد امامی ساخته و پرداخته شده‌است. ملکی و… ادامه خواندن خودروبرو امداد خودرو آباده