صدای های ماشین که نباید نادیده بگیرید

صدای کلیک کردن خودرو و روشن نشدن صدای کلیک هنگامی که می خواهید ماشین خود را روشن کنید، نشانه ای است که باتری شما تمام شده است. سعی کنید از کابل های جامپر استفاده کنید تا مقداری آب به باتری بدهید و سیم کشی و اتصالات را بررسی کنید. و اگر باتری شما شارژ نمی… ادامه خواندن صدای های ماشین که نباید نادیده بگیرید