ریختن تینر در باک خودرو چه نتایجی دارد ؟

ریختن تینر در باک خودرو چه نتایجی دارد ؟ بسیار دیده شده که مالکان خودرو برای تمیز کردن مسیر سوخت، موتور و اگزوز خودرو خود از تینر و یا گازوییل استفاده می‌کنند و آن را داخل باک بنزین می‌ریزند تا با عبور از مسیر سوخت، رسوبات را از بین برده و آلودگی‌ها را پاک کند.… ادامه خواندن ریختن تینر در باک خودرو چه نتایجی دارد ؟