نکاتی برای نگهداری تایر

رانندگان چگونه می توانند حداکثر استفاده را از لاستیک های خود ببرند باد لاستیک ها را ماهانه چک کنید تا لاستیک ها روی دیواره کناری سوار نشوند. ترک، برآمدگی و سایش ناهموار لاستیک را بررسی کنید. لاستیک ها را به طور منظم بچرخانید . این به جلوگیری از سایش ناهموار کمک می کند. روش چرخش… ادامه خواندن نکاتی برای نگهداری تایر