حمل خودرو از اردبیل به کرج

حمل خودرو از ردبیل به کرج در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی  میشود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده مان خارج باشد. یاخودروی خود را از نمایندگی یا نمایشگاه خریداری کرده باشیدو قصد انتقال آن را داشته باشید. در این شرایط بهترین… ادامه خواندن حمل خودرو از اردبیل به کرج