خودروبر و امدادخودروی بوشهر

بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج پارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر می‌باشد.این استان به‌علت قرارگیری در ساحل استراتژیک خلیج پارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی)،کشاورزی، نخل‌داری و وجود نیروگاه هسته‌ای… ادامه خواندن خودروبر و امدادخودروی بوشهر