برق دزدی به مرور چقدربه خودرو آسیب می‌رساند ؟

این اتفاق می‌تواند به بخش‌های بسیار مهمی از خودرو آسیب برساند که حتی فکرش را هم نمی‌کنید . وقتی استارت می‌زنید و چندین بار این کار را می کنید , ابتدا فلایویل و دنده استارت ساییده می‌شود . سپس باتری انرژِی بسیار زیادی را خرج می‌کند اما بی فایده است پس به باتری نیز فشار… ادامه خواندن برق دزدی به مرور چقدربه خودرو آسیب می‌رساند ؟